Tidtabeller för gods sommaren och hösten 2017

Godsfärjor och godsförande passagerarbåtar

Godsförande passagerarbåtar samt godsfärjor till och med den 12 april 2018

All godstransport ska bokas i förväg. Läs mer om hur du går tillväga här.
Under hösten kompletteras trafiken av de godsförande passagerarbåtarna i perioden fram till 10 december 2017.
Vintertrafiken med godsbärande passagerarbåtar börjar från 11 december 2017.
Denna trafik kompletteras med godsfärjor från Stavsnäs till mellersta skärgården torsdagar och Runmarö/Sandhamn/Nämdö fredagar.