Hållbar kollektivtrafik till sjöss

Waxholmsbolaget är en av de största aktörerna inom sjöfarten i Stockholms län. Med cirka 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år är vi den livsnerv som behövs för en levande skärgård, där människor kan arbeta och bo och där tusentals turister och sommargäster kan koppla av.

webb15 

Så vill vi – och våra ägare Stockholms läns landsting – att det ska kunna vara även i framtiden. Därför har vi fått ett tydligt mandat; att driva och utveckla Waxholmsbolaget långsiktigt och hållbart, med största möjliga hänsyn till den känsliga skärgårdsmiljön.

Bättre bränsle, renare luft och mindre svall

Det ger oss inte bara ett särskilt ansvar, utan också styrkan och möjligheten att leda och driva miljöanpassningen framåt. Under de cirka 15 år som vi har fokuserat på miljöfrågorna har vi kunnat testa, utforska och investera i ny teknologi, alternativa bränslen och körteknik. Dels för att förbättra vår egen verksamhet, men också för att inspirera och sätta press på våra leverantörer och samarbetspartners. Framför allt är det tre områden som är angelägna att arbeta med inom sjöfarten; att minska användningen av fossila bränslen, att minska utsläppen i luften och till sist, att minimera vågsvall som kan göra skada i omgivningen.

Minska utsläppen i luften

Modern motorteknik minskar utsläppen

Vid sidan av arbetet med att hitta lämliga drivmedel pågår också en uppgradering av motortekniken. Kraven är höga när vi bygger nytt och renoverar, både i den egna flottan och gentemot våra entreprenörer. Med nya motorer, med elektronisk motorstyrning och moderna insprutningssystem, strävar vi efter att effektivisera förbränningen och utnyttja bränslet maximalt.

Nya metoder att rena avgaser

För att rena våra avgaser har vi även installerat katalysatorer i alla nya fartyg. Men vi testar även andra efterbehandlingstekniker för att minimera mängden kväve, sot och smuts. Några exempel är selektiv katalytisk rening och ett nytt partikelfilter som har utvecklats speciellt för fartyg, liksom EGR (Exhaust Gas Recirculation) där en del av avgaserna återförs till förbränningen för att minska utsläppen av kväveoxid.

Sparsam körning sparar tid och pengar 

Genom att sänka toppfarten och anpassa vår körning till en jämnare takt har vi minskat vår bränsleförbrukning med 10 procent. Det innebär både minskade utsläpp och mindre risk för haverier, samtidigt som vi sparar pengar. I kombination med våra nya navigationssystem har vi även kunnat trimma våra tidtabeller. Med exakt information om hur lång tid det tar att avverka en sträcka är det lättare att anpassa farten och komma fram i tid. 

Mindre vågor efter våra fartyg

 Svallvågor är kanske inte en miljöfråga i traditionell bemärkelse. Men det är en effekt av vår verksamhet som påverkar omgivningen och därför något som vi arbetar för att minimera. Ett exempel är den nya sparsamma körtekniken, som förutom att den minskar bränsleförbrukningen, även har en positiv effekt på vågbildningen. Sedan våren 2007 samarbetar vi med Kungliga Tekniska Högskolan och företaget Humphree för att utveckla så kallade interceptorer på våra fartyg. Det är ett slags vertikala trimplan som monteras längs akterspegeln, några centimeter under vattenlinjen. Här bidrar de till att öka trycket på skrovets botten, vilket lyfter fartyget till ett bättre gångläge. Tester har nu genomförts på ett av våra snabbgående fartyg med mycket gott resultat. Svallvågornas höjd minskade med hela 20 procent. Dessutom minskade bränsleförbrukningen med ytterligare 5 procent samtidigt som komforten ombord ökade. Planen är nu att förse alla våra snabbgående båtar med interceptorer med gps-styrning. Det innebär att de automatsikt kommer att justera sitt läge efter farten, så att fartyget alltid ligger optimalt i vattnet och därmed orsakar minsta möjliga vågsvall.