Fler turer från Vaxholm

Skrivet torsdag 7 december 2017

I den nya vintertidtabellen har du möjlighet att arbetspendla mellan Stockholm och Vaxholm hela vintern.

Nu blir det möjligt att arbetspendla med båt till Stockholm även på vintern. Trafiken mellan Vaxholm och Stockholm kommer pågå hela vinterperioden fram till den 12 april. Dessutom får linjen utökad turtäthet, en morgontur från Vaxholm klockan 06.40 och en eftermiddagstur från Strömkajen klockan 17.30 måndag - torsdag, som kompletterar redan befintliga fredagsturer. Trafiken genomförs med reservation för svåra islägen.

SL:s 30-dagars-, 90-dagars- och årsbiljett gäller på arbetspendeln liksom på alla andra turer Waxholmsbolagets trafik från den 9 januari och fram till 29 april. Biljetter för skolungdomar under 20 år och periodbiljetter med kortare giltighetstid än 30 dagar ingår inte i försöket. Antalet båtpendlare från bryggor i Vaxholm, Nacka och Lidingö förväntas att öka under försöket.

Information om de utökade turerna hittar du i din tidtabell, här på webbplatsen eller i appen.

Läs mer om SL:s periodbiljetter i Waxholmbolagets trafik