Trafikavvikelse

Samtliga gällande trafikändringar under vintertidtabellen 2018-03-16 09:48:00
Trafiken på vissa linjer kan komma att ändras med kort varsel, om is börjar lägga sig i området. I tidtabellen står det i respektive tidtabell om trafiken kan ändras vid isläggning/isperiod. Den informationen visas även i reseplaneraren.
Observera att det kan dröja upp mot 48 timmar innan alla reseplanerare (Waxholmsbolagets och SLs) visar rätt turer när ändringar görs.
Om inte annat anges går trafiken enligt isfri period.

Tabell 1-2
Turerna med V-båt (tur nr 202 och 203) körs inte. Istället körs turerna med Waxholm I och Nämdö (tur nr 204 och 205).
Observera att avgångstiden från t.ex. Vaxholm skiljer mellan turer som körs under isfri period och turer som körs isperiod. En annan skillnad är att bryggorna Fredriksberg och Nacka Strand inte trafikeras under isperiod.


Tabell 3-4
Nämdöfjärds turer 461 och 463 på fredagar är inställda på grund av ishinder och istället körs Solögas turer nr 463 och nr 468.
Turerna med V-båt (tur nr 202 och 203) körs inte. Istället körs tur nr 421 och 423 med fartyget Nämdö.
Tillägg till tur nr 204, Mån-fre: Rindö Västra (och därefter Kastellet) anlöps kl 06.25 under isperiod (se tabell 1-2) av Waxholm I (fredagar Nämdö) .
Rindö Västra anlöps även av Nämdö på tur nr 421 kl 18.55 från Vaxholm måndag-torsdag.

Tabell 11
Fartyget Swea Sandös turer är inställda tillsvidare på grund av isläggning.

Tabell 12 A - B
Trafiken körs enligt isperiod. Det innebär att endast svävartrafik körs och att det är bokning på samtliga turer på telefon 070-211 13 81.

Tabell 12 C - D
Turerna körs enligt tabellerna 12 CX och 12 DX. Det betyder att turerna körs med svävare och att det är obligatorisk bokning på samtliga turer på telefon 070-211 13 81. Detta på grund av isläggning.

Tabell 13
Turerna körs enligt tabellerna 13 AX och 13 BX.
Tillägg i tabell 13BX, fre, tur 1328: Hjälmö anlöps av
svävare som ansluter vid Alsvik. Resa ska
beställas senast kl.18 dag före resdag
på telefon 08-686 24 66.

Tabell 14
Fartyget Gripens turer är inställda tillsvidare på grund av isläggning.

Tabell 21
Tur 2105, mån, ti, to; anslutande buss från Västerhaninge har fått ny avgångstid kl 13.40 (ej 13.30). Båten inväntar bussresenärer och avgången senareläggs med 5 minuter till kl 14.00.

Tabell 25
Trafiken i tabell 25 är inställd från och med fredag 9 mars. Detta på grund av kraftig is. Bryggor som berörs av ändringen är Fårgångsö, Högmarsö och Söderäng.
Vi räknar med att kunna återuppta trafiken till påsken.

Tabell 28
Turerna körs efter tabell 28 AX och BX sedan 8:e januari. Bryggorna Svartlöga och Rödlöga är inställda tills vidare på grund av kraftig is. Vi räknar med att kunna återuppta trafiken till påsken.

Tabell 30
Turerna körs efter istabell 30AX och 30BX ( Östersjö - Granö )

Tabell 31
Turerna körs efter istabell 31AX och 31BX från måndag 5 mars. Tillägg: Svävare trafikerar Enskär, turerna skall bokas på telefon 070-610 92 70 senast kl 17.30 dagen före resdag.

Godslinjerna
Godsfärjan Queens turer i mellanskärgården (godslinje 3/63) som skulle ha börjat köras 15 mars, körs istället enligt vintertidtabellens tidtabell för isperiod, men kör både tisdagar och torsdagar. Detta på grund av ishinder.
Klicka här för att se tiderna.


Kommer turen köras av ett annat fartyg än det som anges i tidtabell eller reseplanerare?
Klicka här för att se de planerade ändringarna.