Trafikavvikelse

Trafikändring i tabell 31 A och B 2018-03-14 15:58:00
Från måndag 5 mars så körs turerna enligt istabell 31AX och BX. Ändringen sker på grund av isläggning.
Tillägg: Svävare trafikerar Enskär, turerna skall bokas på telefon 070-610 92 70 senast kl 17.30 dagen före resdag.