Waxholmsbolaget
  • Foto: Barbro Lindén
  • Foto: Waxholmsbolaget
  • Foto: Waxholmsbolaget
  • Foto: Waxholmsbolaget
  • Foto: Waxholmsbolaget
  • Foto: Waxholmsbolaget
  • Foto: Waxholmsbolaget

Vårtidtabellen igång idag

Våren är här! Från och med idag 17/4 avgår vi lite oftare. Öarna får mer trafik till och från Stockholm city och i maj drar ångbåtssäsongen igång.


Test av nytt biljettsystem i skärgårdstrafiken

Just nu genomför vi test av nytt biljettsystem ombord på vissa fartyg. Ambitionen är att sjösätta det nya systemet under våren. Då kommer du kunna köpa Waxholmsbolagets biljetter med Accesskortet. Det innebär färre kort och enklare hantering, framförallt för dig som även reser kollektivt med SL.


Välkommen ombord på Spårvägsmuseet!

Spårvägsmuseet, som visar Stockholms lokaltrafiks historia, har öppnat en ny utställning om Waxholmsbolaget. Den heter Välkommen ombord och ger en unik inblick i Waxholmsbolagets historia likväl som nutid.


Nya telefonnummer till terminalerna

Waxholmsbolagets bemannade terminaler på Strömkajen, i Vaxholm och i Stavsnäs har fått nya telefonnummer. De gamla numren kommer att fungera under en övergångsperiod men spara gärna de nya redan nu.


Vårens tidtabeller är här

Årets vårtidtabeller startar den 17 april och gäller till och med 15 juni. Nu finns de för nedladdning här på waxholmsbolaget.se.


Samråd om framtidens skärgårdstrafik

Just nu genomför Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting en förstudie om den framtida skärgårdstrafiken. Bland annat syftar förstudien till att komma fram till en ändamålsenlig trafik med lämplig turtäthet.